Zeka Oyunları

ZEKA OYUNLARININ ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMİ

 Zeka oyunları öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirerek sentez, değerlendirme basamaklarını gerçekleştirirken muhakeme becerilerini üst düzeye taşımalarına destek sağlamaktadır. Günümüz çağdaş eğitim sisteminde eğitimcilerimizin etkin kullandığı Bloom Taksonomisi bilgi, kavrama, analiz, sentez, değerlendirme basamaklarından oluşmaktadır. Sentez, değerlendirme basamağına doğru ilerledikçe öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin aktive olması gerekmektedir ki kazanım öğrenmeleri verimli bir şekilde gerçekleşebilsin. Zeka oyunları bu noktada devreye girmektedir, yapılan çalışmalar sayesinde öğrencilerimiz üst düzey düşünme becerilerini geliştirmektedir.

 TYT – AYT son beş yıldır, LGS sınavlarında son üç yıldır beceri temelli, yaşam temelli, zeka temelli sorularla karşı karşıyayız.  Öğrencilerimizin gizli potansiyellerini ortaya çıkararak, çok yönlü gelişimlerine katkı sağlayıp akademik başarılarını yükseltmek için zeka oyunlarıyla başarıyı hedefleyebilirsiniz.

 Sizlere zeka oyunlarına ilişkin akademik bir araştırmadan bahsetmek istiyorum;

 Doktora tezi kapsamında Konya Selçuk Üniversitesi’nde yapılan, Türk Beyin Takımı’nın oyunları ile hazırlanan eğitim programı Bilişsel Gelişim Programı’nı konu alan araştırmada, programın 60-72 aylık çocukların IQ puanında 14 puan artış sağladığı tespit edildi. Doktora tezinin özetine ”turkbeyintakimi.com/oyun-tabanli-egitimin-ispatlanmis-faydasi/web” sayfasından ulaşabilirsiniz.

ZEKA OYUNLARI EĞİTİM PROGRAMININ HEDEFİ

 TBT’nin zeka oyunları çocukların zeka potansiyellerinin zihinsel becerilere dönüşmesini sağlar.

 • Dikkatini yoğunlaştırma
 • Stratejik düşünme
 • Analiz etme
 • İpuçlarından faydalanma
 • Çözüm yöntemi kullanma
 • Parça-bütün ilişkisi kurma
 • Zihinde canlandırma
 • Özgüven gelişimi
 • Öngörülü olma
 • Sosyal gelişim
 • Tasarlama
 • İnce motor becerilerin gelişimi
 • Görsel algı
 • Hafıza güçlendirme
 • Dil gelişimi becerilerini üst düzeyde geliştirir.

 ZEKA OYUNLARI DERSLERİMİZİN İŞLEYİŞİ NASIL OLUYOR?

 • Okul öncesi ( 4-7 Yaş)
 • İlkokul ( 1,2,3,4. Sınıflar)
 • Ortaokul
 • Lise

Olmakla birlikte dört temel grup seviyesinde öğrencilerimizle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Başvuran öğrencinin sınıf düzeyine göre Türk Beyin Takımı’nın materyallerini temin ederek, Türk Beyin Takımı’nın hazırlamış olduğu Öğretim Programlarımız dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.