Akademik süreç içerisinde, öğrenciyi ve yakın çevresini tanıyarak, eğitim seviyesi ve hedeflerini belirleyerek, kariyer planlanmasında yol gösterici programa, eğitim danışmalığı deniyor. Denizli eğitim danışmanlığı programı öncesinde öğrenciyi yakından tanıyabilmek, eğitim seviyelerini belirleyebilmek ve sağlıklı program oluşturabilmek için kişilik, eğitim ve psikolojik testler yapılıyor. Sorumluk, özgüven, kararlılık, zamanı değerlendirme, kaygı ve stres durumu, çalışma disiplini gibi farklı alan ve konularda birçok test yapılarak, öğrencinin eğitim seviyesi, psikolojisi, beklenti ve düşünceleri yakından tanınıyor.  

Öğrencinin yaşadığı aile bireyleriyle tanışılarak, ikili ilişkilerin çocuk psikolojisi ve eğitim süreçleri üzerindeki etkileri belirleniyor. Kurulan profesyonel ilişkiyle öğrencinin hedefleri, eksikleri ve alabileceği eğitimler belirlenerek, yol gösterici eğitim rotası oluşturuluyor. Yeni nesil eğitim danışmanlığı, öğrencinin yatkın olduğu konuları tespit ederek, yeterli olabileceği alanları tanıtarak, yönlendiriyor. Bu alanlara yönelik eğitim programları oluşturulmasını sağlıyor. Eğitim sürecinde tüm gelişimi takip ederek, yönlendirilmesine destek olunuyor. Bu süreçte eksiklikler, duygu değişimleri gözlenerek giderilmesi yönünde çalışılıyor. 

Eğitim Danışmanlığı Programları Nelerdir?

Eğitim danışmanlığı programlarında, öğrenci ve veliler, akademik sistem detay ve içerikleri hakkında bilgilendirilir. Alınacak eğitimler ve kazanımları konularında, doğru ve detaylı bilgilendirme yapılarak, yanlış bilinen yargılar düzeltilir. Yetenek, beceri ve ilgi kapsamında doğru alanlarda, mesleki seçimler yapılması, başarı düzeyine erişim sağlanması için çalışmalar yapılır. Yapılan testlerle belirlenen seviyelere göre çalışma programı uygulanır. Kaygı ve stres oluşturan eksikler giderilir. Haftalık takip programında eğitim gelişimi gözlenerek, takviyeler gerekiyorsa süreç yeniden değerlendirilir. Zamanı yönetebilme becerileri geliştirilir. Çalışma disiplini oluşturulması için farklı stiller incelenerek, en uygun olan belirlenerek takip edilir. Dikkat, hafıza ve algı yönetimleri güçlendirilir. Kurulan profesyonel ilişkiyle öğrenci, yetenekleri doğrultusunda mesleki yönde geliştirilir. 

Öğrencinin kendini tanıması, yeteneklerini keşfetmesi, eksiklerini tespit etmesi sağlanır. Bu kazanımlar özgüven tashihi konusunda destek olur. Eğitim sorunları, yakın çevre sorunları, ilişkilerdeki sorunlar konuşularak, sorunlarla baş etme yöntemleri geliştirilir. Denizli eğitim danışmanlığı fiyatları öğrenci için yapılan testler sonucunda belirlenen eğitim programı doğrultusunda belirlenir. Eğitim programında yer alan süreçler fiyatların belirlenmesine yardımcı olur. Öğrencinin içinde bulunduğu eğitim sorunları değerlendirilir, sorunlar eğitim sürecini etkiliyorsa aile ve veliler bilgilendirilerek çözüm oluşturulma yönünde çalışılır. 

Eğitim Danışmanının Sorumlukları ve Hedefler

Öğrencinin kariyer plan ve hedeflerinin belirlenmesi, bu yolda alınacak eğitim sürecinin kalitesinin artması, eksiklerinin giderilmesi ve tam donanımlı bir bireyin yetişmesi konusunda destek olunması, eğitim danışmanlığının sorumlulukları arasındadır. Tüm bu akademik süreç içinde, veli ve öğrenciyle birlikte ekip çalışması sağlamak danışmanın sorumluluğundadır. Öğrenci eksiklerinin tespiti konusunda bilinçli olmak ve bu eksikliklerin öğrencinin de farkında olmasını sağlamak. Eğitim ihtiyaçlarını doğru tespit etmek ve bu yönde çalışma yapılmasına destek olmak. Belli periyotlarda öğrencinin gelişim süreçlerinin takip edilmesi, veli paylaşımları ve psikolojik destek ve motivasyon sağlamak. Öğrenciyle kurulacak bağın niteliğinin kaliteli olmasını sağlamak, ihtiyaç halinde iletişim kanallarından eğitim sürecini sürdürmek. Öğrencinin psikolojisini gözlemlemek, iniş ve çıkışlarında doğru yönlendirmelerde bulunmak, doğru motivasyon sağlamak. Öğrencinin problemlerini gözlemleyebilmek çözüm oluşturabilmek. Hedeflerin ve eğitim sürecinin, kazanımları, eksileri, artıları ve çıkarımlarının belirlenerek, öğrenciyle birlikte değerlendirilmesini sağlamak. Öğrenciyle birlikte fayda ve zarar www.baccaratsiteleri.net değerlendirmesi yaparak, doğru hedefi tartışarak, karar vermesi yönünde destek olmak. Öğrenci çalışma yöntemlerini gözlemleyerek, nitelik kazandırarak eğitim ve öğrenme kalitesini artırmak. 

Eğitim danışmanlığı, öğrencinin öğrenme, anlama ve hafıza yeteneklerinin gelişmesini sağlayarak, okul başarısına katkı sağlar. Psikolojik sorunlarıyla baş etme yöntemleri konusunda kendini geliştirmesine destek olur. Doğru ve gerçek hedeflerin belirlenmesinde yol gösterici olur. Öğrencinin potansiyelini keşfederek, bu yönde doğru yönlendirmelerde bulunarak kariyer planlamasına destek olur.